Išvykimo nedeklaravusi tautietė nerimauja dėl užsienyje sutaupytų pinigų – specialistė paaiškino, ar sugrįžus lauks mokesčiai

Savings

Anglijoje 11 metų praleidusi Alisija planuoja grįžti į tėvynę, tačiau nerimauja, ar parvykus į Lietuvą reikės susimokėti mokesčius, tautietė, išvykdama iš Lietuvo, savo išvykimo nedeklaravo.

„Ar reikės mokėti mokesčius, pervedant pinigus į lietuvišką sąskaitą? Jei taip, kaip jie bus apskaičiuojami? Pajamos legalios, turiu darbo sutartį nuo 2010 metų“, – laiške išdėstė moteris.

Kaip aiškina VMI Mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė, asmens sutaupytos piniginės lėšos – santaupos – gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) nėra apmokestinamos. Anot pašnekovės, GPM objektas yra asmens gautos pajamos, pavyzdžiui, darbo užmokestis ar pinigai, gauti už parduotą ar išnuomotą turtą.

„Kai santaupų kilmė yra aiški – piniginės lėšos sutaupytos iš Jungtinėje Karalystėje (JK) uždirbto darbo užmokesčio, kuris buvo apmokestintas pajamų mokesčiu JK, tokias santaupas pervedus iš vienos savo sąskaitos į kitą, mokėti GPM nereikia. Šiuo atveju aplinkybė, ar asmuo buvo deklaravęs savo išvykimą Gyventojų registre ar Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, įtakos tam neturi“, – sako specialistė.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, ar asmuo išvykimo, gyvenimo kitoje valstybėje laikotarpiu buvo laikomas nuolatiniu, ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, pažymi R. Utkienė.

Jos teigimu, asmuo kalendoriniais metais laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1) kalendoriniais metais turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje;

2) pagrindiniai jo asmeniniai, socialiniai, ekonominiai interesai kalendoriniais metais yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;

3) kalendoriniais metais Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 183 ar daugiau dienų;

4) Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais ir vienais iš šių metų išbūna Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 ar daugiau dienų.

„Jeigu asmuo mokesčių tikslais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jam išliko pareiga deklaruoti užsienyje, konkrečiu atveju, JK, gautas pajamas. Pajamų deklaraciją galima teikti už 5 praėjusius metus, šiuo metu – už 2016–2020 m.

GPM nuo JK uždirbtų darbo užmokesčio pajamų Lietuvoje mokėti nereikia, jeigu asmuo turi įrodantį dokumentą (išduotą darbdavio ar mokesčių administratoriaus), kad pajamų mokestis nuo pajamų buvo sumokėtas JK“, – nurodo VMI atstovė.

Tuo atveju, jei asmuo buvo laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, pavyzdžiui, kartu su šeimos nariais nuolatos gyveno užsienyje ir ten praleido didžiąją dalį laiko, turėjo nuolatinę gyvenamąją ir pagrindinių interesų vietą, tuomet Lietuvoje deklaruoti pajamų jam nereikėjo, tikina R. Utkienė.

„Konkrečiu atveju, jeigu gyventojo nuolatinė gyvenamoji ir pagrindinių interesų vieta buvo JK, kur jis praleido didžiąją laiko dalį, toks asmuo pajamų mokesčio tikslais laikytinas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, nors jis ir nedeklaravo išvykimo iš Lietuvos. Pareigos deklaruoti užsienyje uždirbtas pajamas ir nuo jų mokėti GPM Lietuvoje jam nėra.

Siekdama įsitikinti, kad asmuo yra kitos užsienio valstybės rezidentas, VMI gali gyventojo paprašyti pateikti asmens rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą“, – komentuoja pašnekovė.

Šaltinis: lrt.lt

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp