Pasirinkti galima ne tik polikliniką

Ligonių kasos pastaruoju metu sulaukia nemažai gyventojų klausimų dėl prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PASPĮ) tvarkos. Gyventojus domina, ar galima pasirinkti privačią šeimos kliniką, kaip dažnai galima keisti šeimos gydytoją, kokiose įstaigose galima gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis ir kt.

Primename prisirašymo prie PASPĮ tvarką.

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ, įskaitant ir gydymo įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (Psichikos sveikatos centras). Gyventojas gali prisirašyti ir prie privačios šeimos klinikos, sveikatos priežiūros centro bei gauti iš PSDF apmokamas paslaugas, jei šios įstaigos yra sudariusios sutartį su TLK (teritorine ligonių kasa) dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo. Psichikos sveikatos centrą galima pasirinkti tik iš gyvenamosios vietos savivaldybėje esančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų.

            Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją), taip pat Psichikos sveikatos centrą ir gydytoją psichiatrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir toje pačioje PASPĮ), asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia nustatytos formos prašymą gydytis pasirinktoje gydymo įstaigoje. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Gydymo įstaigoms prisirašantieji privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei kreipiasi atstovas, – jo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Per karantiną yra sudaryta galimybė prie gydymo įstaigų prisirašyti kitaip nei įprastai: pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą prašymo formą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją galima siųsti įstaigai el. paštu. Ši galimybė taikoma tik tada, jei  šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas, ir asmuo negali pateikti prašymo kitais nurodytais būdais. Užpildytą prašymo formos originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) reikia pateikti gydymo įstaigai, prie kurios prisirašoma (tiesiogiai atvykus, paštu ar per pasiuntinį).

Nesant karantino ir ekstremalios situacijos, prisirašyti prie gydymo įstaigos galima vienu iš būdų:  – atvykus į pasirinktą PASPĮ ar Psichikos sveikatos centrą;

– pateikus prašymą, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu, šių įstaigų nurodytu elektroniniu paštu;

– per E. valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie minėtų įstaigų elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos ir užpildžius prašymą bei jį pateikus elektroniniu būdu;

– paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Gavusi gyventojo prašymą, PASPĮ turi jam pateikti gydymo įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą. Pacientas iš jo renkasi gydymo įstaigą. Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas PASPĮ, atsisako prisirašyti prie konkretaus Psichikos sveikatos centro, gydytojo psichiatro, jis priskiriamas tai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai gydymo įstaigai, su kuria PASPĮ sudariusi sutartį.

Pakeisti PASPĮ ar Psichikos sveikatos centrą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo įtraukiamas į naujai pasirinktos įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

PASPĮ ir Psichikos sveikatos centrą keisti galima ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Pakeitus gydymo įstaigą anksčiau nei po 6 mėn., už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai mokamas 2,90 Eur mokestis.

Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. Ji skiria kitą gydytoją, jei pats pacientas nepasirenka kitaip. Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje gydymo įstaigoje, turi pildyti nustatytos formos prašymą.

Įsidėmėtina yra tai, kad išvardytos pirminio lygio paslaugos gyventojams teikiamos nemokamai, kai jie yra apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu (PSD). Apsidraudimas suteikia garantiją, kad suteiktos paslaugos bus apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis.

Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi apsidrausti PSD bei iš naujo prisirašyti prie PASPĮ, Psichikos sveikatos centro. Iš naujo prisirašyti  turi ir 18 metų sulaukę asmenys.

Parengta pagal Ligonių kasos inf.